ES investicijos

UAB „NEW AGENCY” VERSLO PROCESŲ EFEKTYVUMO GERINIMAS SIEKIANT DIDINTI DARBO NAŠUMĄ

 

UAB „NEW AGENCY“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0228 „UAB „NEW AGENCY” VERSLO PROCESŲ EFEKTYVUMO GERINIMAS SIEKIANT DIDINTI DARBO NAŠUMĄ“.

Bendra projekto vertė – 30627,5 Eur. Iš Regioninės plėtros fondo teiktas finansavimas 18376,5 Eur sumai.

Iš projekto lėšų įmonė įsigijo programinę ir kompiuterinę įrangą, atlikti verslo valdymo sistemos diegimo, adaptavimo įmonės veiklai darbai.

Siekiant optimizuoti įmonės veiklą, UAB „NEW AGENCY“ įsigyta nauja verslo valdymo sistema, kuri užtikrina įmonės verslo procesų, tokių kaip analitiką, ryšius su klientais, dokumentus, pardavimus, pirkimus, projektus, know-how, kūrybinių sprendimų duomenų bazės, reklamos objektų importas, dokumentų apsikeitimo su buhalterinės apskaitos programa valdymą. Įdiegta VVS yra pritaikyta specifiniams įmonės poreikiams –  įdiegti minėtų verslo procesų moduliai, kurie leidžia optimizuoti įvairių duomenų analizę, palengvina pardavimų ir rinkodaros bei produktų analizę, finansinių ataskaitų konsolidaciją, paslaugų ir prekių poreikio nustatymą, finansinį modeliavimą. Optimizuoti ir integruoti rinkodaros, pardavimų, projektų valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo ir kiti procesai, tiesiogiai daro įtaką didesnės pridėtinės vertės sukūrimui, kadangi atsiranda sistemiškumas, operatyvumas, didėja produkcijos apyvarta, auga paslaugų ir produkcijos kokybė. Tokiu būdu yra užtikrinamas ilgalaikis UAB „NEW AGENCY“ darbo našumo didėjimas.

Tikimasi, kad ši sistema integruos, optimizuos ir leis efektyviai valdyti įmonės verslo procesus.

Optimizuoti ir integruoti procesai turės tiesioginės įtakos didesnės pridėtinės vertės sukūrimui, nes atsiras sistemiškumas, operatyvumas, augs darbų kokybė. Projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį ir kitiems UAB „NEW AGENCY“ veiklos rezultatams: didės darbo našumas, apyvarta, pagerės paslaugų teikimo bei klientų aptarnavimo kokybė. Tokiu būdu bus užtikrinamas ilgalaikis UAB „NEW AGENCY“ konkurencingumas Lietuvoje ir užsienyje.

zenklas_ES