Privacy policy

Privacy Policy
We all know that reading a privacy policy is no fest. However, what it protects is essential. We want to tell you how we deal with your personal details.

Page visits
We do not collect any personal data when you visit our site.

Curriculum vitae
When we post your selection to a free position, we store your personal information in your life profile until the selection finishes. At the end of the process, we delete all CVs and personal data contained therein.
When you apply for a resume on your own initiative, we reserve them for a month from the date of receipt. If we do not need additional hands during this time-we delete both the CV and the personal data contained therein.

Cookies
On the page, we only use cookies that are required to support the website’s functionality.

Information about the company
New Agency Ltd., company code 302704981, address 40, A. Goštauto str., Vilnius 03163, Lithuania.

Privatumo politika
Visi žinome, kad skaityti privatumo politika nėra šventė. Tačiau tai, ką ji saugo, yra svarbu. Norime jums pasakyti, kaip elgiamės su jūsų asmens duomenimis.

Apsilankymai puslapyje
Mes nerenkame jokių jūsų asmeninių duomenų, kai jūs apsilankote mūsų puslapyje.

Gyvenimo aprašymai
Paskelbus atranką į laisvą poziciją, jūsų gyvenimo aprašyme pateiktus asmens duomenis saugome iki tol, kol atranka pasibaigia. Atrankai pasibaigus, ištriname visus gautus CV ir juose pateiktus asmens duomenis.
Kai jūs atisunčiate gyvenimo aprašymus savo iniciatyva, juos saugome mėnesį laiko nuo gavimo dienos. Jei mums per tą laiką neprireikia papildomų rankų – ištriname ir CV, ir juose pateiktus asmens duomenis.

Slapukai
Puslapyje naudojame tik tuos slapukus, kurie reikalingi palaikyti svetainės funkcionalumui.

Informacija apie įmonę
UAB New Agency, į. k. 302704981, adresas A. Goštauto g. 40, Vilnius 03163, Lietuva